Ylijoen silta
Rovaniementieltä Suhangon kaivosalueelle Ranualla johtavalle uudelle maantielinjaukselle on jälleen aloitettu tiesuunnitelman teko. Lapin ely-keskus vahvisti suunnitelman aloituksen viime kuussa. Kuvassa näkymä Ylijoen sillalle.
Tielinjauksen teko ei ole uusi asia, sillä uusi tie oli suunniteltu jo aiemmin mutta suunnitelma raukesi kolme vuotta sitten. Alkuperäinen suunnitelma voitiin uudistaa vain kerran, ja kaivoshankkeen pitkittymisen takia suunnitelma raukesi minkä vuoksi tietä varten piti ruveta tekemään uusi suunnitelma.

Ely-keskuksen projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi sanoo, että pari nykyisen Palovaarantien varren asukasta on ottanut yhteyttä ja toivonut tielinjaukseen muutosta talojensa kohdalla mm. meluhaittojen vähentämiseksi.
– Ne pyritään ottamaan suunnitelmassa huomioon. Yhteydenottoja kaivataan enemmänkin.
Tien rakentaminen ei ole edelleenkään varmaa vaan se on yhtä epävarmaa kuin kaivoksen avaaminen. Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.