oiva kirivaarassa

Kirintövaaran mökkiläiset haastetaan mukaan miettimään alueen matkailupalvelujen kehittämistä. Pentikmäen ja Kirintövaaran matkailualueen välille kaavaillun Keramiikkapolun esiselvitys valmistuu vuoden lopulla.

Keramiikkapolun nimellä kulkeva reitti yhdistää kunnan matkailupalvelut toisiinsa. Ympäri vuoden käytettävä opastettu reitti johdattaa kulkijan posiolaiseen luontoon, kulttuuriin ja elinkeinoihin.

Reitin esiselvitystä tekevä Oiva Soudunsaari on selvitellyt vanhan kuntorata-hiihtoladun korjaustarpeita ja hahmotellut siihen luontevasti liittyviä uusia ympyräreittejä.

Kirintövaaran länsirinteen vielä rakentamattoman kaava-alueen reunaan suunnittelija on piirtänyt uuden yhdysreitin Lomakeskus Himmerkiin.

Lue lisää uusimmasta Kuriirista.