sotepalvelut

Posion valtuusto päätti ulkoistaa  sosiaali- ja terveyspalvelut. Henkilöstö siirtyy kunnalta yrityksen palvelukseen.


Posion kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kesään mennessä Coronaria-ryhmittymän tuotettaviksi. Valtuusto päätti perjantaina äänin 12–5 ulkoistaa sotepalvelut.
Palvelujen tuottajaksi valittiin yksimielisesti tarjouskilpailun voittanut Coronaria-ryhmittymä. Tarkoitus on, että uusi tuottaja ottaa palvelutuotannon haltuunsa kesään mennessä.
Sopimuksen hinta kolmena ensimmäisenä vuonna on noin 17,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tänä vuonna kunta maksaa näistä palveluista lähes miljoona euroa enemmän kuin Coronarian tarjous.
Kaikkiaan ulkoistamispäätös vaati valtuustossa kolme äänestystä. Ennen itse ulkoistamispäätöstä valtuusto keskusteli valtuutettujen esteellisyydestä. Vaihtoehtoina tässä olivat niin sanottu tiukka esteellisyys -tulkinta sekä linjaus, jossa kunta ymmärretään asiassa asianomaiseksi eikä kukaan jäävää itseään asian käsittelyn ja päätöksen teon yhteydessä.

Asiasta äänestettiin ja tuloksena oli, että tiukka esteellisyystulkinta voitti äänin 13–7.
Tämän jälkeen kaikkiaan kahdeksan valtuutettua siirtyi sivuun. Kun heidän tilalleen oli saatu neljä varavaltuutettua, kokous pääsi äänestämään asian pöydälle panosta 17 päättäjän voimin.

Lue lisää uusimmasta Kuriirista