sinileva petajajarvi
Vesistöjen kunnostukseen on Ranualla ilmennyt uutta innostusta monella puolella. Viimeksi viikko sitten kokoontui Petäjäjärven tilasta huolestunutta kylänväkeä Petäjävaaran kyläkodalla. Järveen ilmaantui sinilevää niinkin myöhään syksyllä kuin viime kuun vaihteessa, ja levää lillui rantavesissä vielä tällä viikollakin. Samanlainen tilanne on ollut Ranuanjärvessä ja Luiminkajärvessä.
Petäjävaaran kokoontumiseen oli muutenkin syytä kun Vesistökunnostushanke Veskusta käytiin kodalla kertomassa hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. Projektikoordinaattori Eero Hiltunen näki että työtä tehtäväksi vesienkunnostuksessa onkin, sillä esimerkiksi vesistön humuskuormitus jatkuu erityisesti suo- ja metsäojista.
– On hyvä että paikallisesti halutaan kohentaa oman järven tai muun veden tilaa, mutta isomman ja pysyvämmän vaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan toimia koko valuma-alueella, hän sanoi ja toivoi lähikylien asukkaiden lähtevän vielä nykyistä laajemmin edistämään kunnostustoimia. Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.