laskeutusallas
Ranualaisilta tuli vain muutama esitys suojeltaviksi halutuista luontokohteista Ranuan valtion mailta, mutta nekään eivät täyttäneet luontokohteiden kriteerejä. Metsähallituksen alue-ekologisen suunnitelman päivitykseen nostettiin kuitenkin laitoksessa itsessään tehtyjä poimintoja ranualaisista luontokohteista yli puolentuhatta.
Puolitoista vuotta kestäneen kartoituksen ja esitysten keruun aikana kansalaiset ilmoittivat suunnitelmaan Ranualta ainoastaan viisi kohdetta. Niistä yksikään ei johtanut jatkotoimiin, vaan esimerkiksi Tervolan vastaiselta rajalta ilmoitetut kolme rehevän suon kohdetta eivät täyttäneet suojelun kriteereitä vaikka ne olivat jo myös Metsähallituksen omissa poiminnoissa mukana. Kaksi muuta kansalaisten ilmoittamaa metsäkohdetta paljastui kesän maastotarkastuksessa pari vuotta sitten hakatuiksi.

Kuvassa Hanhiojan luonnonpuron viereen aikanaan kaivettu ns. laskeutusallas kaivuojineen kuitenkin tukitaan kansalaisaloitteen perusteella. Kohde on merkitty luonnonhoidon ennallistamiskohteeksi. Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.