verkko poro ja metsä

Metsänomistajat ja poromiehet kokoontuivat maanantaina keskustelemaan metsänkasvatuksesta ja elinkeinojen yhteiselosta talousmetsissä. Maastokohteista ensimmäisenä katsastettiin Kettuharjun harvennusmetsiä ja taimikoita. Päivän muissa kohteissa Etelä-Posiolla nähtiin uudistusalojen järeämpää maankäsittelyä.

-Jäkäläpeitteisillä kankailla yksi tapa metsänuudistamiseen on pienaukkohakkuu. Koealoilla niiltä on laskettu hyviä taimimääriä, tosin seurantaa on tehty vasta puolikymmentä vuotta, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Ville Hallikainen (kuvassa keskellä) kertoi.

Hallikainen korosti, että kairaan mahtuvat kaikki maankäyttömuodot, mutta yhteiselo vaatii keskustelua elinkeinojen välillä, jotta esimerkiksi metsänhoitomenetelmistä osataan valita kuhunkin kohteeseen sopivimmat.

Lue lisää uusimmasta Kuriirista.