tappauksia päivä
Tappaukset kiinnostavat ranualaisia edelleen, siis historiaan kuuluvat tappaukset mutta myös nykypäivään tuodut, jo kymmeniä vuosia vanhat selvitykset paikkakunnan nimistöstä. Se nähtiin perjantaina historian ensimmäisessä Tappauksia – ranualainen historiapäivä -tilaisuudessa entisessä Metsähallituksen pihapiirissä.Nykyisin Leila ja Unto Karttusen omistaman paikan pihassa istui parhaimmillaan lähes sata henkeä kuulemassa alustuksia, esittämässä kysymyksiä ja keskustelemassa eritoten paikkakunnan nimistöstä.

– Paikannimet kuuluvat historiaan itsessään, sanoi niistä enimmälti oman pro gradu -opinnäytetyönsä pohjalta kertonut emeritalehtori Marketta Harju-Autti, kuvassa keskellä. Alustajista Jouko Talonen vasemmalla. Harju-Autti on tehnyt gradunsa vuonna 1982 Simojärven vesistönimistä, ja kerännyt muutenkin huomattavan paljon paikan nimiä juuri Ranualta. Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.