jukolan avoimet
Myrskyn silmässä viime talvena olleessa Esperi Caren Jukola-hoitokodissa näyttää rauha palanneen. Sen merkkinä talossa pidettiin avoimet ovet viime keskiviikkona.

Kehitysvammaisia aikuisia asukkaita talossa on kymmenen, samat kuin aiemmin joskin heitä on muutama vähemmän sen jälkeen kun jotkut vanhemmat ottivat lapsensa sieltä talvella pois. Talossa on tilaa kaikkiaan viidelletoista asukkaalle.

Kymmenen hengen henkilökunnasta johtaja mukaanlukien kuusi on vakinaisessa työsuhteessa ja neljä tuntilaisina. Yksi vakinaistettiin vasta ja yhtä tuntilaista haetaan, kertoo uusi yksikönjohtaja Klaus Leppiaho.– Asukkaat ovat rauhoittuneet ja ovat levollisia. Kotoa tulevan palautteen mukaan he jälleen myös kotilomiltaan mielellään palaavat Jukolaan. Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.