kunnanvirasto

Opetustoiminnan keskittäminen rakennettavaan uuteen kampukseen vaikuttaa Ranualla mahdolliselta ja myös suositeltavalta vaihtoehdolta. Niin ikään Kuhan koulun sulkeminen siirtymäajan jälkeen vaikuttaa perustellulta. Tällaiseen johtopäätökseen tuli kunta-alan konsulttiyhtiö Perlacon sivistystoimelle tekemässään selvityksessä kunnan talouden tilasta ja tulevaisuudesta erityisesti siltä kannalta mikä on palveluverkon saneerauskustannusten vaikutus kunnan talouteen.

Koulut ja lisäksi monet muut palvelut yhdistävän kampuksen rakentaminen ja ylläpito maksaisi Perlaconin esittämän arvion mukaan 12 miljoonaa euroa vuosina 2020-21. Uudelle kampukselle siirtyisivät päiväkoti, esi- ja perusopetus sekä lukio, kansalaisopisto, vapaa-aika- ja kulttuuritoimi ja kirjasto.

Vanhoja rakennuksia purettaisiin paljon kuten kuvassa oikealla näkyvä Kirkonkylän koulu.

Johtopäätöksissä todetaan, että kunnalla on niin vahva tase että se mahdollistaa tyhjillään olevien kiinteistöjen purkamisen. Lue lisää tuoreimmasta Kuriirista.